SEA | SEA Book
1358
page-template-default,page,page-id-1358,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

SEA Book

GLOS SEA okladka

W przyjętej 29 marca 1994 roku deklaracji 33 członków-założycieli Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego stwierdziło:

 

„Kształtująca się od czterech lat w Europie i na świecie sytuacja tworzy dla Polski szanse, jakich nie miała od co najmniej dwóch stuleci. Powstała perspektywa korzystnej zmiany polskiego położenia geopolitycznego poprzez usunięcie podwójnego oskrzydlenia (od wschodu i od zachodu), które dwukrotnie doprowadziło do utraty przez nas niepodległości. Otwierające się dziś możliwości wejścia Polski w skład zintegrowanej i pomyślnie się rozwijającej unii krajów europejskich połączone z wejściem do europejskich i euroatlantyckich struktur bezpieczeństwa, jeśli zostaną urzeczywistnione, położą kres owemu oskrzydleniu i zapewnią naszemu krajowi trwałe poczucie bezpieczeństwa. Tej szansy nie wolno zmarnować. Jednym ze środków prowadzących do tego celu jest stworzenie, wzorem innych krajów, szerokiego forum obywatelskiej refleksji nad sprawami bezpieczeństwa państwa, które powinno ułatwić nie tylko lepsze i szersze rozumienie zagadnień polityki zagranicznej, ale także sprzyjać porozumieniu co do głównych zagadnień związanych z polską racją stanu. Nierządowy charakter Stowarzyszenia nie tylko ułatwia prowadzenie otwartych dyskusji, ale także daje lepszą możliwość otwartej wymiany poglądów z partnerami i rozmówcami zagranicznymi”.

 

Te otwarte dyskusje są bezsprzecznie wizytówką SEA. Wielu znamienitych gości miało możliwość zaprezentować swoje opinie o przemianach w Polsce, Europie i na świecie dokonujących się na naszych oczach w ciągu minionych już blisko trzech dekad. Zaprezentowane w książce teksty, stanowiące przeważnie pokłosie tych interesujących debat i konferencji, niech będą skromnym świadectwem troski o stan naszego narodowego bezpieczeństwa, jaką członkowie stowarzyszenia wyrażają od wielu lat. Uzyskanie przez Polskę członkostwa w NATO i Unii Europejskiej nie zakończyło prac Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Jego misja z powodzeniem jest kontynuowana. Książka ta nie jest więc zamknięciem historii, a jedynie dokumentem podsumowującym pewien jej etap.

 

 

 

 

SEA