SEA | Rada Wykonawcza
182
page-template-default,page,page-id-182,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Rada Wykonawcza

Rada Wykonawcza

Janusz Onyszkiewicz
Janusz Onyszkiewicz
Przewodniczący

Dwukrotny minister obrony narodowej (w latach 1992–1993 i 1997–2000), poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, od 2004 do 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego (do 2007 wiceprzewodniczący PE, a od 2007 wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych PE). Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Leeds. W 1980 był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. W 1989 uczestniczył w negocjacjach Okrągłego Stołu jako rzecznik prasowy „Solidarności”. W 1994 został wybrany na prezesa Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. W 2010 mianowany Radcą w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Jerzy M. Nowak
Jerzy M. Nowak
Wiceprzewodniczący

Dyplomata zawodowy w latach 1960 – 2007; członek Stowarzyszenia Euro – Atlantyckiego (prezes 2007-2009 i od 2010 wiceprezes Rady Wykonawczej), wykładowca w UMK w Toruniu i Akademii Dyplomatycznej w Warszawie; dr hab.; ambasador tytularny; wieloletni ambasador przy NATO; współpracownik BBN (Biura Bezpieczeństwa Narodowego). Przebywał na placówkach w Dar-es Salaam, Buenos Aires i Nowym Jorku. Pełnił funkcję ambasadora RP: przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, w Hiszpanii, przy NATO i UZE w Brukseli (w latach 2005-2007, także Dziekan Rady Północnoatlantyckiej). W latach 2009 – 2010 Pełnomocnik Ministra SZ do spraw Przeglądu Polskiej Polityki Bezpieczeństwa. Pełnił funkcje kierownicze w MSZ: m.in. dyrektora departamentów, członka zespołu negocjującego przystąpienia Polski do NATO, negocjatora tzw. Adaptowanego Traktatu CFE; w latach 1998-99 Przedstawiciel Urzędującego Przewodniczącego OBWE. W 1967 r. uzyskał doktorat na Wydziale Prawa UMK w Toruniu, a w 2012 habilitował się na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych tej uczelni. Autor kilkudziesięciu publikacji w kraju i za granicą na tematy międzynarodowe. W 2011 r. wydał pracę pt. „Od hegemonii do agonii” nt. wkładu Polski w rozwiązanie Układu Warszawskiego. Odznaczony wysokimi orderami polskimi, hiszpańskim, litewskim i ukraińskim. Urodzony w 1937 r. na Podolu; żonaty; ma dwoje dzieci.

Członkowie Rady Wykonawczej

Ciosek Stanisław

Glonek Andrzej

Drabczyński Paweł

Gilewski Wojciech

Karkoszka Andrzej

Komornicki Leon

Mochoń Andrzej

Pastusiak Longin

Piątkowski Krystian

Kalski Stanisław

Smólski Bogusław

Steinhoff Janusz

Żuchowski Ryszard

SEA