SEA | Sekcja Akademicka
220
page-template-default,page,page-id-220,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Sekcja Akademicka

Sekcja Akademicka

Sekcja Akademicka Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego (SA-SEA) powstała 26 września 1996 roku z inicjatywy studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Po okresie zawieszenia działalności, w czerwcu 2008 roku Sekcja rozpoczęła nowy etap swojej działalności. SA SEA zrzesza studentów zainteresowane polityka zagraniczną Polski, sprawami międzynarodowymi oraz kwestiami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem międzynarodowym.

Podstawowym celem Sekcji Akademickiej jest działalność oświatowa mająca na celu upowszechnianie wiedzy o głównych zagadnieniach polskiej polityki zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem roli i miejsca polski w NATO i Unii Europejskiej.

Celem działalności jest wykształcenie osób, które będą przekazywały i wykorzystywały w praktyce zdobytą wiedzę na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej i NATO. Ma temu służyć uruchamiane przez naszą Sekcję „Seminarium Polityki Zagranicznej”, w którym będą brali udział wszyscy nasi członkowie oraz zaproszeni przez nas inni studenci zainteresowani problematyką międzynarodową.

Staramy się wypełnić lukę dotyczącą spraw polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych w edukacji polskiej młodzieży.
Nasze działania skupiają się na organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wiedzy, konferencji, spotkań i wyjazdów.
Kładziemy nacisk na nasze członkostwo w YATA, ponieważ za istotne uważamy kontakty młodych Polaków z ich rówieśnikami z innych krajów. Ufamy również, że takie kontakty przyczynią się do rozwoju całej społeczności.

We wszystkich naszych działaniach mamy zapewnioną pomoc merytoryczną członków Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Dzięki ich woli współpracy oraz naszej pracy i energii będzie możliwe przekazanie szerokiej rzeszy młodych ludzi wiedzy, którą posiadają członkowie Stowarzyszenia.

Sekcja prowadzi działalność:

  •  Skierowaną do członków Sekcji Akademickiej Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego
  • Skierowaną do studentów z uczelni wyższych z całej Polski
  •  Skierowaną do członków YATA

SEA