SEA | Aktualizacja danych członków Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego
3366
post-template-default,single,single-post,postid-3366,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Aktualizacja danych członków Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego

Aktualizacja danych członków Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego

Członkowie Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Zarząd Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego z siedzibą w Warszawie (adres: 00-136 Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 10, adres e-mail: zarzad@sea.org.pl, w związku z przygotowaniami do zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, działając na podstawie §26 Statutu Stowarzyszenia,  prosi wszystkich Członków Stowarzyszenia o:

 

przesłanie na  wyżej wymieniony adres Stowarzyszenia informacji o aktualnych adresach (w tym adresach e-mail) ze wskazaniem ich jako adresy dla doręczenia korespondencji przez Stowarzyszenie,

 

co umożliwi Stowarzyszeniu przeprowadzenie wymaganych procedur formalno-prawnych, a Państwu stworzy możliwość udziału w pracach Stowarzyszenia.

 

Na Państwa aktualizację oczekujemy do 20 marca 2020 r.

 

Zgodnie z §10 lit. 2c Statutu Stowarzyszenia, członek zwyczajny SEA jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

W ostatnim roku prace objęły 15 spotkań i wymagały obecności członków. W tym roku zakres pracy jest podobny. Liczymy na Państwa obecność, bez której realizacja naszych celów jest utrudniona.

 

Nie nadesłanie w w/w terminie aktualnego adresu dla doręczeń Zarząd SEA potraktuje jako niemożność realizacji przez Członka SEA uczestnictwa w w/w pracach i ustanie członkostwa zgodnie z §10 i §17 Statutu SEA.

 

Łączę pozdrowienia

 

Marek Goliszewski

Prezes

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA