SEA | Historia – 1996
1580
post-template-default,single,single-post,postid-1580,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Historia – 1996

Historia – 1996

LUTY 1996

19 luty 1996
Spotkanie z Dariuszem Rosati, Ministrem Spraw Zagranicznych RP. Spotkanie zamknięte, tylko dla członków SEA.
6 luty 1996
Spotkanie członków Zarządu z gośćmi Fundacji Adenauera: Dr Christophen Royen, fundacja „Nauka i Polityka” Ebenhausen. Tematem spotkania były kwestie związane z problemami integracji europejskiej i rozszerzenia NATO, stanowiskiem Rosji, projektem utworzenia korpusu niemiecko-duńsko-polskiego.

MARZEC 1996

12 marzec 1996
Spotkanie z Andrzejem Karkoszką, Sekretarzem Stanu, Pierwszym Zastępcą Ministra Obrony Narodowej. Tematem spotkania było: „Stan przygotowań polskich sił zbrojnych do integracji z NATO”. Spotkanie miało charakter zamknięty.

KWIECIEŃ 1996

1 kwiecień 1996
Spotkanie z Edwardem J. Moskalem, Prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej. Spotkanie poświęcone roli Polonii Amerykańskiej w procesie integracji z NATO. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu i Rady Stowarzyszenia.
10 kwiecień 1996
Spotkanie z prof. Alfredem Grosser zorganizowane w ramach Forum Międzynarodowego przez: Fundację Eberta, Centrum Spraw Międzynarodowych ISP i Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie. Tematem spotkania było: „Twórcza pamięć. Francja-Niemcy jako model dla stosunków polsko-niemieckich?”
18 kwiecień 1996
Spotkanie z Sekretarzem Generalnym NATO, Javier Solaną. Wykład „NATO enlargement” dla członków SEA i zaproszonych gości. Współgospodarzem spotkania był Klub Atlantycki.
29 kwiecień 1996
Spotkanie z Dr Wernerem Hoyerem, głównym negocjatorem z ramienia rządu w Bonn na Międzyrządowej Konferencji Maastricht II i dr hab. Andrzejem Harasimowiczem, Dyrektorem Departamentu Integracji Europejskiej w Urzędzie Rady Ministrów nt. „31 dni Międzyrządowej Konferencji Maastricht II – Reforma Unii Europejskiej w perspektywie jej rozszerzenia na wschód”. Spotkanie zorganizowało Forum Międzynarodowe.

MAJ 1996

7 maj 1996
Spotkanie zamknięte J.E. Roberta Huntera, ambasadora USA przy NATO, z członkami Rady i Zarządu SEA oraz Klubu Atlantyckiego. Spotkanie poświęcone problemom poszerzenia NATO.
24-26 maj 1996
Międzynarodowa konferencja białorusko-polsko-ukraińska „Bezpieczny region w bezpiecznej Europie.” Z udziałem delegacji ukraińskiej, białoruskiej, członków SEA i zaproszonych gości (korpus dyplomatyczny, media).
28 maj 1996
Spotkanie z Karstenem Voigt, Przewodniczącym Zgromadzenia Północnoatlantyckiego poświęcone tematowi: „Interesy demokratycznych Niemiec a proces integracji europejskiej i atlantyckiej”.

CZERWIEC 1996

1 czerwic 1996
Wykład Władysława Bartoszewskiego dla członków SEA oraz studentów UW nt. „Polska racja stanu?”

WRZESIEŃ 1996

17 wrzesień 1996
Spotkanie członków Zarządu z Gaydenem E. Thompson, Director, Program on NATO and European Security, The Atlantic Council of the United States.
18 wrzesień 1996
Spotkanie z J.E. Danielem L. Spiegel, ambasadorem USA przy ONZ w Genewie z członkami Zarządu i Rady poświęcone reformom ONZ.
19-22 wrzesień 1996
Stowarzyszenie wystąpiło jako współorganizator dorocznej konferencji Standing Conference of Atlantic Organisations, która tego roku odbyła się w Warszawie. Tematem konferencji było: „Opportunities and challenges for Central and Eastern Europe. The North Atlantic Treaty Organisation and relations with Russia”.

PAŹDZIERNIK 1996

4 październik 1996
Konferencja polsko-niemiecka zorganizowana przy współpracy z Fundacja Friedricha Eberta i Centrum Spraw Międzynarodowych ISP (Forum Międzynarodowe) z udziałem: Dr Friedberta Pfluegera, posła do Bundestagu, Karstena Voigt, Przewodniczącego Zgromadzenia Północnoatlantyckiego, Janusza Onyszkiewicza, Prezesa SEA, Andrzeja Karkoszki, Sekretarza Stanu, Pierwszego Zastępcy Ministra Obrony Narodowej. Temat konferencji „Rozszerzenie NATO – deklaracje i rzeczywistość”. Moderatorem spotkania był Kazimierz Dziewanowski.
21 październik 1996
Forum Międzynarodowe. Dyskusja panelowa z udziałem: Heidemarie Wieczorek-Zeul, Wiceprzewodniczącej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec i Jacka Saryusz-Wolskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej poświęcone tematowi: „Unia Europejska – perspektywy reform i rozszerzenia a polskie oczekiwania”. Prowadzenie – Janusz Reiter, dyrektor Centrum Stosunków Międzynarodowych ISP.
30 październik 1996
Spotkanie: Hiedaki Noguchi, senior Research Fellow, Instytut Spraw Międzynarodowych, Prof. Takako Ucta, Departament Badań Międzynarodowych z przedstawicielem SEA Piotrem Nowina-Konopką poświęcone sprawom związanym z przystąpieniem Polski do NATO. Wizyta badawcza pani Ucta i pana Noguchi została zorganizowana przez Instytut Spraw Międzynarodowych w Tokio.

LISTOPAD 1996

15-16 listopad 1996
Polska delegacja w składzie: Andrzej Ananicz, Bogdan Borusewicz, Andrzej Maria Faliński – BBN, Antoni Kamiński, Jerzy Marek Nowakowski, Elżbieta Smułek, wzięli udział w Okrągłym Stole Białorusko-Ukraińsko-Polskim „Regional security and all-European priorities”. Zorganizowanym przez Białoruskie Euro-Atlantyckie Stowarzyszenie jako follow-up konferencji „Bezpieczny region w bezpiecznej Europie” zorganizowanej przez SEA w maju 1996.

GRUDZIEŃ 1996

20 grudzień 1996
Spotkanie przedstawiciela szwedzkiego rządu ds. uzbrojenia, Ambasador – special envoy, Ministry of Industry Trade Jana af Sillen oraz Drugiego Sekretarza ambasady szwedzkiej Birgera Karlsson z przedstawicielami SEA Piotrem Szczepańskim i Edwardem Krzemieniem poświęcone tematyce europejskiego przemysłu zbrojeniowego i nawiązaniu kontaktów z Polską jako przyszłym członkiem NATO.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA