SEA | Informacja nt. 54 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Traktatu Atlantyckiego – ATA w Berlinie
1668
post-template-default,single,single-post,postid-1668,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Informacja nt. 54 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Traktatu Atlantyckiego – ATA w Berlinie

Informacja nt. 54 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Traktatu Atlantyckiego – ATA w Berlinie

W dniach 10-12 listopada 2008 r. w Berlinie odbyła się 54 Sesja Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Traktatu Atlantyckiego (ATA). W obradach wzięli przedstawiciele prawie 40 krajów, w tym reprezentatnci Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego z Polski w składzie: Jerzy M. Nowak – Prezes i członek Rady SEA, Anna Pełka – członek Zarządu SEA, Iwona Kuczaik – przewodnicząca Sekcji Akademickiej oraz członek Zarządu SEA, Marcin Łapczyński – członek SA SEA oraz Andrzej Lisiecki – Żurowski – członek SA SEA. 

Gospodarze spotkania – Niemcy – nadali spotkaniu wysoką rangę polityczną, zapewniając udział kanclerz Angeli Merkel oraz sekretarza generalnego NATO JH. Scheffera. Niemcy z powodzeniem przejęli inicjatywę kierowania tą organizacją od Amerykanów. Jednomyślny wybór znanego polityka niemieckiego Karla Lamersa na prezydenta ATA, jest wyraźnie traktowany przez Niemców jako element kształtowania przywództwa niemieckiego, nie tylko w ATA, ale i szerzej w euro-atlantyckim wymiarze. 

Aktualne problemy sytuacji międzynarodowej znalazły swoje odzwierciedlenie w toku obrad. Dotyczyło to m.in. pozytywnych oczekiwań związanych z wyborami w USA, pokłosia wojny w Gruzji oraz wpływu kryzysu finansowego na działalność tej organizacji. Przejawiło się to w przygotowanych z rozmachem różnych forach dyskusyjnych pod znamiennym tytułem: "Debaty wokół Bramy Brandenburskiej". Podczas dyskusji można było zaobserwować wyraźny spadek sympatii dla akcesyjnych aspiracji Ukrainy i Gruzji do NATO. W programowym przemówieniu A. Merkel znalazł się fragment zaostrzający nieznacznie stanowisko niemieckie w stosunku do uchwał NATO na szczycie w Bukareszcie, w odniesieniu do członkostwa obu krajów w NATO. Wbrew powszechnemu oczekiwaniu kancelrz A. Merkel nie zrobiła jednak żadnego gestu w stosunku do prezydenta elekta USA w kwestii Afganistanu, ani do zwiększenia udziału Niemiec w kosztach operacji sojuszniczych. 

Delegacja polska wzięła też udział w publicznych dyskusjach nt. rozszerzenia NATO i UE, polityki rosyjskiej oraz przyszłości NATO. Przewodniczący polskiej delegacji Jerzy M. Nowak został zaproszony do reprezentatywnego panelu nt. wymiaru wschodniego NATO (uczestniczyli m.in. ambasador USA przy NATO, Kurt Volker; rzecznik frakcji CDU/CSU w Bundestagu Eckart von Klaeden; znany publicysta prof. Michael Sturmer). 

Najistotniejsze decyzje Zgromadzenia pociągające za sobą skutki polityczne, oprócz wspomnianego wcześniej wyboru Karla Lamersa na prezydenta organizacji, to podjęcie decyzji o zorganizowaniu następnego spotkania Zgromadzenia Ogólnego w Kijowie w listopadzie 2009 r., uchwalenie krytycznej wobec Rosji rezolucji dotyczącej sprawy gruzińskiej oraz przywrócenie poprzez aklamację członkostwa Polski w ATA. Główną korzyścią powrotu Polski do ATA jest możliwość skuteczniejszego działania w promowaniu polskiej polityki bezpieczeństwa w wymiarze wschodnim. Dotyczy to przede wszystkim aspiracji akcesyjnych Ukrainy do NATO i UE. SEA może być użytecznym instrumentem polskiej polityki zagranicznej w budowie wspacia dla NATO i naszej polityki w tej organizacji na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Staje się to szczególnie użyteczne w momencie przemian w relacjach transatlantyckich. Ponadto uzgodniono podjęcie maksymalnych wysiłków ATA i wszystkich organizacji narodowych na rzecz zapewnienia odpowiedniej rangi obchodów 60-lecia utworzenia NATO. Z różnych decyzji organizacyjnych warto odnotować silne wsparcie organizacyjno-finansowe dla organizacji młodzieżowej stowarzyszenia – YATA. Bardzo aktywnie działała również polska delegacja Sekcji Akademickiej Stowarzyszenia, zarówno w obradach, jak i w dyskusjach. Nie udało się jej jednak przeforsować polskiego kandydata na wiceprzewodniczącego YATA.

Galeria zdjęć.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA