SEA | Misja Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego
2797
post-template-default,single,single-post,postid-2797,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Misja Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego

Misja Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie jest organizacją społeczną, której celem od chwili założenia, pozostaje wzmacnianie orientacji proatlantyckiej obywateli Polski.  NATO i Unię Europejską traktujemy jako wspólnoty wartości. Obie organizacje stanowią fundament nowoczesnego, demokratycznego świata Zachodu.

Jedność świata zachodniego i obrona wspólnych wartości są szczególnie ważne dla Polski. W dobie kryzysu, dotykającego Unię Europejską i NATO Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie za swoją kluczową misję uważa podtrzymanie jednoznacznie prozachodniej orientacji Polaków i Polski.

Różnice polityczne i różnorodność poglądów są zjawiskiem naturalnym. Wielokrotnie w historii bywały motorem rozwoju. Jesteśmy jednak przekonani, że w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i strategii powinniśmy budować dialog ponad podziałami politycznymi.

Społeczeństwo polskie jest podzielone. W dobie tak ostrych podziałów politycznych szczególnie potrzebne są inicjatywy przekraczające podziały partyjne. Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie jest przekonane, że wokół spraw związanych z polskim bezpieczeństwem można i trzeba budować dialog przekraczając partyjne bariery. Jesteśmy gotowi w takim dialogu aktywnie uczestniczyć a w razie potrzeby go inicjować.

W przyszłym roku minie 20 lat od wejścia Polski do NATO i 15 od uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. Wchodzące w dorosłość pokolenie wychowuje się w warunkach bezpieczeństwa i dobrobytu nieznanych w dziejach Rzeczypospolitej. Nie znaczy to jednak, że taka sytuacja jest dana raz na zawsze. Wzmacnianie i konserwowanie więzi transatlantyckiej, zapobieganie tendencjom rozbijającym polityczną Europę to zadanie także dla tych, którzy innej rzeczywistości nie pamiętają. SEA chce być platformą debaty różnych generacji polskiego życia publicznego.

Nadrzędnym celem jest dbałość o rozwój i bezpieczeństwo Polski. Nie mają one barw polityczno – partyjnych. Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie było i będzie platformą łączącą tych wszystkich, którzy chcą silnej Polski zakorzenionej w silnym i demokratycznym świecie Zachodu. Było to marzenie pokolenia które 100 lat temu odbudowywało polską niepodległość i pokolenia, które wprowadzało Polskę do UE i NATO. Kolejna generacja musi świat zachodni budować i chronić. A to wymaga wysiłku nie mniejszego niż jego budowa.

Ambasador Jerzy Marek Nowakowski, ekspert Komitetu Przemysłowego SEA

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA