SEA | Obronność Rzeczypospolitej Polskiej – jaka? – zdjęcia z konferencji SEA
1847
post-template-default,single,single-post,postid-1847,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Obronność Rzeczypospolitej Polskiej – jaka? – zdjęcia z konferencji SEA

Obronność Rzeczypospolitej Polskiej – jaka? – zdjęcia z konferencji SEA

W dniu 24.09.2014., Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie zaprosiło do siedziby SEA – Pałacu Lubomirskich w Warszawie – na debatę pt.: Obronność Rzeczypospolitej Polskiej – jaka?

Impulsem do zorganizowania debaty było to, co miał powiedzieć w relacji prezydenta Ukrainy jakoby Władimir Putin – że Warszawę można w dwa dni zająć, a także m.in. konflikt rosyjsko-ukraiński – mówił witając zebranych na debacie Marek Goliszewski, prezes SEA. Pytanie: czy jesteśmy zdolni do samodzielnej obrony czy nie nasuwa się w związku z tym samo.
Inne pytania, na które również warto byłoby odpowiedzieć to: czy Polska ma wystarczający potencjał obronny?; czy możemy obronić nasze terytorium samodzielnie?; w jakim stopniu możemy liczyć na NATO I UE?; co i w jakim czasie powinniśmy uzupełnić w dyrektywie obronnej Polski?; jaka taktyka prowadzenia działań obronnych?; z jakimi aktami agresji powinniśmy się liczyć? jak współczesne zagrożenia wpływają na sposób prowadzenia operacji obronnej?
Odpowiedzi na te pytania przedstawili: gen. bryg. rez. dr Bogusław Bębenek, pracownik naukowo-dydaktyczny AON; płk dr Jarosław Wiśniewski, kierownik zakładu rozpoznania i walki elektronicznej AON; płk dr hab. inż. Adam Polak , dyrektor Instytutu Obronności Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON; ppłk dr Przemysław Paździorek, adiunkt Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON.
Gen. bryg. rez. dr Bogusław Bębenek przedstawił ogólne zagrożenia bezpieczeństwa, w tym terroryzm, zagrożenia militarne, ekonomiczne, ekologiczne oraz społeczne. Strategię bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej omówił płk dr Jarosław Wiśniewski. Strategia akcentuje bezpieczeństwo wewnętrzne, nie postrzega też NATO jako zagrożenia. Istotnym jej elementem jest również polityka surowcowa. Historycznymi przykładami działań zbrojnych zajął się płk dr hab. inż. Adam Polak. Ppłk dr Przemysław Paździorek próbował odpowiedzieć na pytania; jakie miejsce wśród innych państw zajmuje Polska ze swoim potencjałem militarnym i jaki potencjał mamy oraz na co możemy liczyć ze strony NATO.
Panel prowadził płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON. W dyskusji wzięli udział politycy, ministrowie, generałowie i członkowie SEA.
 
Fot. Ryszard Baranowski

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA