SEA | Oświadczenie Prezydium Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego na temat wydarzeń na Ukrainie
1816
post-template-default,single,single-post,postid-1816,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Oświadczenie Prezydium Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego na temat wydarzeń na Ukrainie

Oświadczenie Prezydium Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego na temat wydarzeń na Ukrainie

 

Oświadczenie Prezydium Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego na temat wydarzeń na Ukrainie
 
1. SEA wyraża głęboki niepokój w związku z działaniami władz Federacji Rosyjskiej, popierającymi  pełzającą aneksję Krymu i podważającymi  stabilność Ukrainy oraz całego regionu. Działania te, łamiące prawo międzynarodowe, Kartę Narodów Zjednoczonych i helsiński Akt Końcowy KBWE, zwłaszcza zasad nienaruszalności granic i integralności terytorialnej, prowadzą m.in. do podważenia europejskiego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, ustanowionego na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, który zapewnił pokój na kontynencie przez ponad dwie dekady, są szkodliwe dla całej społeczności międzynarodowej, z Rosyjską Federacją włącznie.
 
2SEA solidaryzuje się z dążeniami narodu ukraińskiego do utrzymania niezawisłości  i integralności terytorialnej kraju, swobodnego decydowania o kształcie rozwoju wewnętrznego oraz wyboru sojuszów i powiązań międzynarodowych; wyraża też uznanie władzom Ukrainy za ich powściągliwość w obliczu narzuconego im konfliktu. Nie do przyjęcia jest przyznanie sobie przez Rosję prawa do ingerencji  w wewnętrzne sprawy  suwerennych państw.
 
3. Zdaniem MEA dojrzał czas politycznego rozwiązania konfliktu, tak aby wydarzenia nie doszły do punktu od którego nie ma odwrotu. W związku z powyższym SEA apeluje:
– do władz Rosyjskiej Federacji o powściągliwość , wycofanie  wojsk rosyjskich do baz na Krymie, odcięcie się od niekonstytucyjnego referendum z  16 marca i od popierania separatystycznych grup na Krymie i Wschodniej Ukrainie, zaprzestanie destabilizujących działań jątrzącej kampanii propagandowej przeciwko  legalnym władzom ukraińskim, przystąpienie do rozmów z władzami w Kijowie oraz do współpracy z UE, OBWE, USA oraz innymi zainteresowanymi państwami  w celu złagodzenia napięć oraz udzielenia ekonomicznego i finansowego wsparcia Ukrainie;
 
– do ONZ, OBWE i Rady Europy o zajęcie zdecydowanego i aktywnego stanowiska wobec naruszeń prawa międzynarodowego i podjęcie wobec Federacji Rosyjskiej, a w razie dalszej eskalacji napięcia, adekwatnych kroków w celu ochrony prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz  praw samej Ukrainy, o ułatwienia dialogu zmierzającego do pokojowego rozwiązania spornych problemów;
 
– do Unii Europejskiej , USA i  NATO o zacieśnienie solidarności euroatlantyckiej w obliczu wyzwania jaki stanowią działania Rosyjskiej Federacji , udzielenie pilnego i wymiernego wsparcia Ukrainie w jej wysiłkach na rzecz przebudowy ustrojowej kraju, w tym zniesienia wiz. Sojusz Północnoatlantycki , utrzymując kanał dialogu z Rosją, powinien zapewnić adekwatność, proporcjonalność  i automatyzm odpowiedzi na poczynania naruszające bezpieczeństwo państw członkowskich i bezpieczeństwa Europy;
 
– do Rządu RP, o nieustające wysiłki na rzecz utrzymania spójności , solidarności i aktywności euroatlantyckiej wobec  ukraińsko-rosyjskiego kryzysu, koordynacji wysiłków władz i instytucji pozarządowych na rzecz udzielenia Ukrainie odpowiedniego i odpowiedniego wsparcia, w tym w dziedzinie kontaktów młodzieżowych
 
 
Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie (SEA) powstało w 1994 r. i odegrało znaczącą rolę lobbingową na świecie w przyjęciu Polski do NATO. W 2009 roku politykę obronną konsultował w SEA minister Bogdan Klich, a politykę zagraniczną minister Radosław Sikorski. Stowarzyszeniewspółorganizowało warszawskie Forum Transatlantyckie, w którym wziął udział b. Sekretarz Generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer. Przewodniczący Rady Wykonawczej SEA, dwukrotny minister obrony narodowej, Janusz Onyszkiewicz, uczestniczył w 55 Sesji Zgromadzenia Ogólnego NATO. Członkowie organizacji podejmują tematy szczególnie ważne i często kontrowersyjne: czy Polsce potrzebna jest Tarcza Antyrakietowa; czy Rosja zagraża Polsce; czy NATO jest w stanie obronić nasz kraj? Wśród członków Stowarzyszenia widnieją m.in. nazwiska: prezydenta Bronisława Komorowskiego, marszałka Longina Pastusiaka,, premier Hanny Suchockiej, ministra Władysława Bartoszewskiego. SEA jest członkiem Atlantic Treaty Association (ATA) – organizacji międzynarodowej, która gromadzi polityków, naukowców i dyplomatów, by wspierać rozwój demokracji, wolności, pokoju i bezpieczeństwa. Prezesem SEA jest Marek Goliszewski.
 
Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa,  22 582 61 99  zarzad@sea.org.pl : www.sea.org.pl

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA