SEA | POSIEDZENIE KOMITETU PRZEMYSŁOWEGO SEA Z MINISTREM JANUSZEM LEWANDOWSKIM
1859
post-template-default,single,single-post,postid-1859,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

POSIEDZENIE KOMITETU PRZEMYSŁOWEGO SEA Z MINISTREM JANUSZEM LEWANDOWSKIM

POSIEDZENIE KOMITETU PRZEMYSŁOWEGO SEA Z MINISTREM JANUSZEM LEWANDOWSKIM

W dniu 16.02.2015 r odbyło się wspólne Posiedzenie Komitetu Przemysłowego SEA z Ministrem Januszem Lewandowskim – Szefem Doradców Premier Kopacz i Przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Premierze. W spotkaniu uczestniczyli też Ministrowie Janusz Steinhoff i Janusz Onyszkiewicz, Generał Leon Komornicki, Profesor Bogusław Smólski. Celem narady było omówienie węzłowych zagadnień dotyczących przemysłu obronnego, modernizacji armii, czyli zagadnień omawianych przez nasz Komitet.

W dniu 16.02.2015 r odbyło się wspólne Posiedzenie Komitetu Przemysłowego SEA z Ministrem Januszem Lewandowskim – Szefem Doradców Premier Kopacz i Przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Premierze. W spotkaniu uczestniczyli też Ministrowie Janusz Steinhoff i Janusz Onyszkiewicz, Generał Leon Komornicki, Profesor Bogusław Smólski. Celem narady było omówienie węzłowych zagadnień dotyczących przemysłu obronnego, modernizacji armii, czyli zagadnień omawianych przez nasz Komitet.
Spotkanie otworzył Prezes Marek Goliszewski.  Zdaniem Prezesa powinno się zdefiniować czynniki wpływające negatywnie na potencjał naszego rynku obronnego. Konieczne jest wskazanie barier hamujących wzmocnienie potencjału obronnego. Widoczny jest chaos w polskiej polityce obronnej, nie ma właściwego dialogu pomiędzy przemysłem obronnym, armią a Ministerstwem Obrony Narodowej. W SEA są eksperci znający wagę problemu i wspólnie z przedstawicielami firm z sektora zbrojeniowego  zwracają uwagę na najważniejsze zagrożenia i wskazują propozycje skutecznych rozwiązań. Wśród głównych barier hamujących rozwój i wzmacnianie naszego potencjału obronnego M. Goliszewski wymienił  brak zdefiniowanych jasno celów polityki obronnej Polski, niedostateczną informację o źródle zaopatrzenia polskich sił zbrojnych, brak jasnych proporcji miedzy mechanizmem rynkowym a interwencjonizmem państwowym, brak informacji o potrzebach polskiej armii, wadliwy system zamówień i konsultacji, nierówne traktowanie w przetargach polskich przedsiębiorstw względem kapitału zagranicznego, brak powiązań pomiędzy wydatkami na badania i rozwój a potrzebami obronnymi, brak analiz sprzętu i uzbrojenia, kupowanie  przestarzałego sprzętu za granicą, niewłaściwe wykorzystywanie dostępnych na uzbrojenie środków finansowych. Zdaniem Prezesa Goliszewskiego jest pilna potrzeba znalezienia takich rozwiązań, żeby skutecznie podnieść i wzmocnić potencjał obronny naszego kraju.
Według B. Smólskiego w Polsce mamy do czynienia z niewydolnością struktur, w tym Ministerstwa Obrony Narodowej. Brakuje właściwych zasobów ludzkich. Nie ma strategii i wpływa to niekorzystnie na sytuację w przemyśle obronnym. Rynek zbrojeniowy i przemysł zbrojeniowy wymagają bardzo zaawansowanych prac badawczych i zdecydowanych odpowiedzi na ich potrzeby. Niestety, takie działania nie są podejmowane.
Zdaniem Generała Komornickiego podstawowy problem to brak wyspecjalizowanej jednostki zajmującej się zakupami dla wojska. Powinno się powołać niezależną instytucję, która koordynowałaby przemysł zbrojeniowy i zakupy dla sił zbrojnych oraz procesy naukowo – badawcze w tym zakresie. Wojsko ma zajmować się prognozowaniem pola walki i jego oprzyrządowaniem. Według L. Komornickiego powinien powstać oddzielny i niezależny Urząd Uzbrojenia. Bez podejmowania zdecydowanych, radykalnych działań będziemy jako kraj stawać się skansenem uzbrojenia. Zdaniem Ministra J. Onyszkiewicza Polska powinna bardziej aktywnie reagować na obecną sytuację międzynarodową. Dobrze, gdyby znalazło się polityczne przyzwolenie na kontrakty dotyczące uzbrojenia, które moglibyśmy zawierać z Ukrainą.
Minister J. Steinhoff zwrócił uwagę, że nie funkcjonują kompetentne służby uzbrojenia, działające w ramach taktyki i posiadające określoną strategię. Jest potrzeba powołania wyspecjalizowanej struktury państwa, która podlegałby Prezesowi Rady Ministrów. Szef uzbrojenia byłby wówczas wspierany przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Skarbu.   Minister zauważył, że procesy zakupów są bardzo skomplikowane pod względem prawnym, dlatego powinna zajmować się  nimi nie MON, a wyspecjalizowana jednostka.
Zdaniem J. Steinhoffa takim miejscem powinien być wyspecjalizowany, profesjonalny Urząd Uzbrojenia.
Następnie głos zabrał Prezes firmy Drabpol Sp. Jawna – Paweł Drabczyński. Jego zdaniem polski przemysł zbrojeniowy nieustannie napotyka na problemy. Jednym z nich jest brak zmiany w przepisach dotyczących importu. Stawia to polskie przedsiębiorstwa na gorszej rynkowej pozycji. P. Drabczyński także widzi potrzebę utworzenia Urzędu Uzbrojenia.
Kolejny członek Komitetu Przemysłowego SEA, Dyrektor Zarządzający Airbus Polska Sp.z o.o. Sebastian Magadzio zgadzając się w głównych kwestiach z przedmówcami, zwrócił uwagę na złe kontakty grup zagranicznych z administracją państwową. Jest to znaczące utrudnienie w działaniu takich firm w Polsce.
Po omówieniu zagadnień dotyczących problemów w funkcjonowaniu i rozwoju przemysłu obronnego głos zabrał Minister Janusz Lewandowski. Wskazał on, że istnieje znaczący rozdźwięk pomiędzy bardzo dobrym obrazem polskiego przemysłu obronnego na zewnątrz, w tym w mediach (prezentowanym przez MON) a stanem faktycznym, przedstawianym przez obecnych na Posiedzeniu Komitetu Przemysłowego przedsiębiorców i ekspertów. Polska jest postrzegana jako kraj, który realizuje największy obecnie program zbrojeniowy. W związku jednak z tym, jakie informacje Minister otrzymał na Posiedzeniu Komitetu Przemysłowego SEA uważa on, że należy wziąć pod uwagę wszystkie przedstawione opinie i niepokojące głosy dotyczące złej sytuacji w przemyśle zbrojeniowym, w tym rozważyć powołanie Urzędu Uzbrojenia.
 
FOT. R. Baranowski

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA