SEA | Spotkanie Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji z przedstawicielami Komitetu Przemysłowego SEA
1706
post-template-default,single,single-post,postid-1706,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Spotkanie Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji z przedstawicielami Komitetu Przemysłowego SEA

Spotkanie Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji z przedstawicielami Komitetu Przemysłowego SEA

Notatka ze spotkania Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji z przedstawicielami Komitetu Przemysłowego Stowarzyszenia Euroatlantyckiego w sprawie utworzenia Stałego Forum Przemysłu Obronnego działającego przy MON spotkanie w dniu 14.01.2011 r.

NOTATKA
ze spotkania Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji z przedstawicielami Komitetu Przemysłowego Stowarzyszenia Euroatlantyckiego w sprawie utworzenia Stałego Forum Przemysłu Obronnego działającego przy MON spotkanie w dniu 14.01.2011 r.

Wykonując polecenie Ministra Obrony Narodowej ze spotkania z SEA (15.12.2010 r.). Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji Pana Marcina IDZIK spotkał się w dniu 14.01.2011 r. z przedstawicielami Komitetu Przemysłowego Stowarzyszenia Euroatlantyckiego (KP SEA) w celu omówienia uwarunkowań utworzenia przy Ministrze Obrony Narodowej Forum Przemysłu Obronnego1).

Pan Marcin IDZIK po powitaniu gości i przedstawieniu bieżących informacji na temat wprowadzanych zmian organizacyjnych w Pionie Uzbrojenia i Modernizacji, przekazał głos Pani Prezes Marii WĄGROWSKIEJ.
Pani Prezes po przedstawieniu informacji o zasadniczych oczekiwaniach KP SEA w obszarze współpracy MON i podmiotów przemysłu obronnego zaproponowała by omówić dwie zasadnicze kwestie:

* opinię MON na temat postulatów SEA przedstawionych w dniu 15.12.2010 r., oraz

* wymiana poglądów na temat propozycji kontaktów MON – przemysł.

Jednocześnie Pani M. WĄGROWSKA przekazała na piśmie 2 strony propozycji SEA, celem przedyskutowania ich na odbywającym się spotkaniu (treść propozycji
w załączeniu).
Minister M. IDZIK podkreślając, że zakres prac związanych z modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP jest obszarem specyficznym ze względu na uwarunkowania wynikające
z ustawy o ochronie informacji niejawnych rozpoczął dyskusję nad zgłoszonymi przez Panią Prezes propozycjami. W trakcie dyskusji przedstawiciele MON omówili uwarunkowania wymiany informacji z KP SEA z obszaru Programów Uzbrojenia, Planu Modernizacji Technicznej SZ RP oraz promowania przez MON polskich podmiotów przemysłu obronnego na forum NATO i UE a w szczególności Europejskiej Agencji Obrony. Przekazano materiał dotyczący „Informacji na temat możliwości zaangażowania podmiotów polskiego przemysłu obronnego w przedsięwzięcia NATO i EDA” (kopia w załączeniu).

Ponadto omówiono lub zasugerowano do omówienia w dalszej pracy:

* System działania i ogólną strukturę Inspektoratu Uzbrojenia,

* Nowa rola Departamentu Polityki Zbrojeniowej (DPZ) w zakresie współpracy z przemysłem,

* Forum, jako instrument wymiany informacji i poglądów,

* Problemy we współpracy wynikające z przepisów prawa (m.in. decyzja Nr 16/MON),

* Oczekiwania SEA co do polityki informacyjnej MON,

* Rola kontaktów zagranicznych i promocji PPO w pozyskiwaniu zamówień i technologii,

* Oczekiwania MON co do aktywizacji działań ze strony przemysłu (brak nowych kontraktów eksportowych),

* Realizowanie polityki przemysłowej (w stosunku do przemysłu obronnego) w innych państwach, w tym NATO-owskich i unijnych,

* Rola działań osłonowych mających na celu ochronę rynku krajowego,

* Znaczenie offsetu i polonizacji w rozwoju polskiego PPO, oraz koniczności zwiększenia przez przemysł nakładów na prace badawcze,

* Znaczenie III Konferencji „Dni Przemysłu” w procesie komunikacji MON z przemysłem,

* Kwestia kompetencji pracowników resortu ON,

* Potrzeba zmiany podejścia przemysłu do MON jako jedynego ich klienta,

Ustalono, że:

* Najbliższe spotkanie będzie poświecone pracom nad implementacją dyrektywy Nr 2009/81/WE (z udziałem Ministra Najdera z MSZ i Ministra Bogdana z MG), oraz „Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012”

* Rolą Forum będzie praca na rzecz wszystkich podmiotów PPO i zwiększenia ich roli w modernizacji technicznej SZ,

* SEA przedstawi propozycje dalszych działań,

* Złożone przez Forum propozycje działań powinny być akceptowane przez współuczestniczące strony (PPO i MON) w formie wskazówek kierunkowych w dalszej swojej działalności,

* MON zobowiązał się do przekazywania informacji o bieżącej sytuacji współpracy z NATO Industry Advisery Group (NIAG), w tym danych o ekspertach zgłoszonych do grup roboczych z PPO oraz danych kontaktowych do polskiego Zespołu Łącznikowego przy NAMSA,

* Forum, będzie instrumentem wymiany informacji i poglądów,

* MON będzie dążył do zawierania umów strategicznych i wieloletnich,

* SEA podejmie działania promocyjne w polskim PPO na rzecz aktywizacji ich działalności na rynku EAO oraz w obszarze procedur kontraktacyjnych prowadzonych przez Agencje NATO.

Uzgodniono, że ze spotkania powstanie wspólnie parafowana notatka.

Zał. 2 na … – propozycje przekazane przez SEA na początku spotkania w dniu 14.01.2011 r. i materiał informacyjny MON przekazany SEA dot. NATO i EDA

Notatkę:
Parafował: R. Jeruzalski ………………………..
Sporządził: Adam Fiszer ………………………..

 

 

 PODSEKRETARZ STANU w MON                                                    WICEPREZES STOWARZYSZENIA
ds. UZBROJENIA i MODERNIZACJI                                                          EURO-ATLANTYCKIEGO

                     Marcin IDZIK                                                                                    Maria WĄGROWSKA
 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA