SEA | „Stan Siły Obronnej RP” – Po debacie SEA
813
post-template-default,single,single-post,postid-813,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

„Stan Siły Obronnej RP” – Po debacie SEA

„Stan Siły Obronnej RP” – Po debacie SEA

W dniu 15 czerwca 2015 r., Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie zaprosiło do siedziby SEA, Pałacu Lubomirskich w Warszawie, na debatę pt.: Stan siły obronnej RP. Podczas debaty próbowano odpowiedzieć m.in. na pytania: czy strategia obronna Polski, sformułowana po przystąpieniu do NATO była właściwa; jaki miała wpływ na obecny stan siły obronnej Państwa oraz czy potencjał militarny Polski stanowi właściwą formę siły obronnej, zdolnej przeciwstawić się skutecznie sile ofensywnej potencjalnego agresora?

Swój punkt widzenia przedstawili:
· Agnieszka Hankus-Kubica , absolwentka  i doktorantka Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
· gen. Leon Komornicki , b. z-ca Szefa Sztabu Generalnego WP , członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego
· gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Bogusław Smólski, członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego
· płk wz. Marian Wojciechowski  – b. szef obrony przeciwlotniczej Wojsk Lądowych
· gen. Ryszard Żuchowski – b. Szef Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego.
Panel prowadził gen. Leon Komornicki. W dyskusji wzięli udział politycy, ministrowie, generałowie.
Podczas debaty próbowano odpowiedzieć na pytania:
· Czy strategia obronna Polski, sformułowana po przystąpieniu do NATO była właściwa? 
Jaki miała wpływ na obecny stan siły obronnej Państwa?
· Czy potencjał militarny Polski stanowi właściwą formę siły obronnej, zdolnej przeciwstawić się skutecznie sile ofensywnej potencjalnego agresora?
· Czy Polski przemysł obronny posiada długofalową strategię rozwoju najnowszych perspektywicznych technologii wojskowych i uzbrojenia przeznaczonym siłom zbrojnym o defensywnym charakterze?
· Czy w siłach obronnych RP istnieje właściwy system tworzenia innowacji i czy tam on powinien być umiejscowiony?
· Jaką rolę i znaczenie dla siły obronnej Polski ma przygotowanie i wykorzystanie obronne terytorium kraju?
· Jakie przedsięwzięcia w zakresie przygotowania terytorium obronnego kraju wykonano na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat i czy wykorzystano do tego zrealizowane inwestycje infrastrukturalne?
 
Medalami Euro-Atlantyckimi zostali nagrodzeni profesor  Longin Pastusiak i Prezes MAW Telecom International SA  Marek Wośko,
 
fot. R. Baranowski

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA