SEA | Start Akademii Euro-Atlantyckiej SEA.
838
post-template-default,single,single-post,postid-838,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Start Akademii Euro-Atlantyckiej SEA.

Start Akademii Euro-Atlantyckiej SEA.

Zarząd Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego podjął decyzję o utworzeniu Akademii Euro-Atlantyckiej SEA.

Celem przedsięwzięcia jest wzbogacenie wiedzy słuchaczy
o zagadnienia dotyczące:

 1. spraw euroatlantyckich
 2. interesów Polski w NATO i Unii Europejskiej
 3. mechanizmów funkcjonowania organizacji zbiorowego bezpieczeństwa
 4. polityki zagranicznej Polski zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego
 5. roli i zadań NATO
 6. polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej oraz obronności Polski
 7. demokratyzacji stosunków międzynarodowych, kultury obronnej
  i strategicznej
 8. historii integracji europejskiej w kontekście polityki bezpieczeństwa i obrony
 9. polskiej polityki gospodarczej w ujęciu bezpieczeństwa i obronności
 10. modernizacji polskiej armii
 11. polskiego przemysłu pracującego na rzecz instytucji obrony i bezpieczeństwa kraju.
 12. cyberbezpieczeństwa

Akademia Euro-Atlantycka SEA koordynowana przez Zarząd SEA, funkcjonować będzie w formie:

 • prelekcji
 • odczytów
 • konferencji
 • warsztatów
 • spotkań dyskusyjnych.

Wykłady prowadzone będą przez wybitnych ekspertów – uczestników polskiego życia publicznego, również we współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką obronności Polski oraz polityką zagraniczną i bezpieczeństwa narodowego. Cykl szkoleniowy w Akademii obejmować będzie 10 specjalistycznych wykładów, których terminy i tematykę ustalać będzie Zarząd SEA. Podstawą zaliczenia wykładu będzie uzyskanie pozytywnej oceny. Kanclerzem Akademii został wybrany gen.prof. Bogusław Smólski.

Słuchacze Akademii otrzymają:

 1. Certyfikat przyjęcia do Akademii
 2. Dyplom – świadectwo ukończenia Akademii
 3. Stosowne rekomendacje w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w instytucjach zajmujących się problematyką objętą wykładami Akademii

Wykład inauguracyjny

Inauguracyjny wykład Akademii odbył się w dniu 19 kwietnia 2017 r.
w siedzibie SEA – Pałac Lubomirskich, Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 10.

Temat wykładu: „ Relacja USA – Rosja – UE: wyzwania i zagrożenia dla polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa”.

Zapisy przyjmuje Sekretariat Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego,
dyr. Ewa Sochocka, mail: zarzad@sea.org.pl; tel.: 22 582 61 98

Dodatkowe informacje: euroatlanticassociation@gmail.com

2017_akademia

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA