SEA | Strzelec wyborowy – propozycja regulacji prawnych
1717
post-template-default,single,single-post,postid-1717,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Strzelec wyborowy – propozycja regulacji prawnych

Strzelec wyborowy – propozycja regulacji prawnych

Z racji znaczenia problematyki  przedstawiam do rozważenia przy rekomendowaniu z SEA w sprawie postulowanych na konferencji regulacjach prawnych zastosowanie  następujących  zapisów do Ustawy oraz aktów wykonawczych,   dotyczą one  użycia strzelca wyborowego lub innej osoby  (a w konsekwencji oddania tzw. Strzału Ratunkowego) w działaniach uprawnionych służb.

Zakładam, że rozważania w tym kontekście  odnosić się powinny do trzech elementów:
* celu oddania strzału,
* procesu podejmowania decyzji o oddaniu strzału,
* procedury oddania takiego strzału.

Przepis taki mógłby zatem przybrać następującą formę:
1. Celem oddania precyzyjnego strzału przez strzelca wyborowego lub inne upoważnione z mocy prawa osoby  jest likwidacja niebezpieczeństwa wynikającego z:
* bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego,
* bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia interweniujących, na podstawie przepisów prawa, funkcjonariuszy lub żołnierzy,
* bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby ochranianej na podstawie przepisów prawa,
* zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego./ osób i mienia/
Strzał taki można oddać również w celu zatrzymania pojazdu lub innego środku transportu, gdy poruszający się takim środkiem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także w stosunku do osoby, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez nią najcięższych gatunkowo przestępstw (zbrodni), a jej zachowanie wskazuje jednoznacznie na zamiar przeciwstawienia się interweniującym, na podstawie przepisów prawa, funkcjonariuszom lub żołnierzom, w sposób stwarzający bezpośrednie zagrożenie dla ich życia i zdrowia.
2. Decyzję o oddaniu strzału precyzyjnego (ratunkowego) strzelec podejmuje samodzielnie lub na rozkaz dowodzącego akcją/operacją, jako element zastosowanej taktyki działania (synchronizacja działań posterunków strzelecko – obserwacyjnych z grupą szturmową, mająca na celu likwidację realnego zagrożenia dla interweniujących funkcjonariuszy, żołnierzy lub osób postronnych).
3. Oddanie precyzyjnego strzału przez strzelca wyborowego nie wymaga wcześniejszej identyfikacji formacji podejmującej działania, słownego ostrzeżenia o możliwości użycia przez niego broni palnej ani też wcześniejszego oddania strzału ostrzegawczego, podyktowane jest koniecznością natychmiastowego wyeliminowania rzeczywistego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego lub zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego.
4. Oddanie strzału precyzyjnego (ratunkowego) traktuje się jako środek ostateczny, podyktowany koniecznością wyeliminowania realnego zagrożenia dla życia, zdrowia osób lub bezpieczeństwa powszechnego.
5. Oddanie strzału precyzyjnego (ratunkowego) traktuje się jako ostateczny środek służący wyeliminowaniu realnego zagrożenia dla życia, zdrowia osób lub zagrożenia dla bezpieczeństwa  powszechnego, którego w sposób absolutnie pewny nie można uniknąć w inny sposób, bez względu na konsekwencje jakie odniesie osoba wobec której został on zastosowany.

płk.rez Andrzej Gregorczyk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA