SEA | Visegrad Youth Forum 2011 on Common Foreign and Security Policy
1729
post-template-default,single,single-post,postid-1729,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Visegrad Youth Forum 2011 on Common Foreign and Security Policy

Visegrad Youth Forum 2011 on Common Foreign and Security Policy

W dniach 25-27 listopada w Bańskiej Bystrzycy członkowie Sekcji Akademickiej Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego wzięli udział w konferencji: „Visegrad Youth Forum 2011 on Common Foreign and Security Policy”.

W dniach 25-27 listopada w Bańskiej Bystrzycy członkowie Sekcji Akademickiej Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego wzięli udział w konferencji: „Visegrad Youth Forum 2011 on Common Foreign and Security Policy”.  Konferencja została zorganizowana przez Euro Atlantic Centre działające na Słowacji. Wydarzenie odbyło się z okazji dwudziestej rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej. Paneliści będący delegatami poszczególnych państw należących do V4 starali się udzielić odpowiedzi na pytania związane z przyszłą działalnością Grupy Wyszehradzkiej.
W części pierwszej zatytułowanej „ Wspólna przeszłość vs. Wspólna przyszłość” mówcy wskazali na potrzebę promocji regionu Europy Środkowej oraz na konieczność współpracy z państwami takimi jak Białoruś czy Ukraina i propagowanie tam wartości demokratycznych. Poruszona została także kwestia współpracy gospodarczej między państwami V4, a w szczególności stworzenie dobrej komunikacji północ-południe w tzw. „dream team”. Przypomniano także, iż podstawą współpracy jest wspólna historia i położenie geopolityczne.
Kolejnym tematem, poddanym pod dyskusję specjalistów, był wspólny interes oraz wspólne wyzwania dla krajów V4 w Unii Europejskiej. Za najważniejsze zagrożenie w krajach Zjednoczonej Europy jednogłośnie uznano kryzys w strefie euro. W tym kontekście padły słowa o konieczności przyciągnięcia inwestorów do Europy Środkowo- Wschodniej, szczególnie w dziedzinie energetyki i zatrudnienia. Jednocześnie wszyscy paneliści zwrócili uwagę na to, jak ważnym jest by wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej znalazły się w strefie euro. Wyrażono przekonanie, iż jest to najlepsza droga do rozwoju Unii Europejskiej.
Specjaliści z trzeciego panelu skupili się na tematyce dot. przyszłości NATO oraz roli krajów V4 w tej organizacji. Za najważniejsze zadanie dla Grupy Wyszehradzkiej w ramach działalności jej członków w Pakcie Północnoatlantyckim uznano współpracę w dziedzinie obronności- umocnienie polityki obronnej, a także wypracowania wspólnego, silnego stanowiska V4 w NATO. Po raz kolejny podkreślono także, jak ważna jest wspólna działalność dla Partnerstwa Wschodniego oraz na Bałkanach. Zadbanie o bezpieczeństwo energetyczne oraz współpracę z Rosją uznano za wspólny cel krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Eksperci zaproszeni do czwartej i ostatniej części konferencji dyskutowali o tym, jak integracja krajów Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską i NATO może wpłynąć na państwa Europy Wschodniej. Debatowano o tym, w jakim kierunku powinny podążać kraje Europy Środkowej oraz jak bardzo przykład członków Grupy Wyszehradzkiej może wpłynąć na przyszłość tego regionu. Za najważniejszy cel w działalności dla Partnerstwa Wschodniego uznano pomoc w doprowadzeniu do stabilizacji politycznej tego regionu, co może w rezultacie przynieść ekonomiczne korzyści zarówno dla tych krajów, jak i dla Grupy Wyszehradzkiej.
Projektem z ramienia Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego koordynował p. Sebastian Kmita, zaś reprezentantem z zarówno z ramienia Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, jak i Akademii Obrony Narodowej był prof. nadzw. dr hab. Jarosław Gryz.

Linki:
http://www.webnoviny.sk/slovensko/spolupraca-krajin-v4-temou-vysehrads/434562-clanok.html
http://www.eac.sk/page.php?doc=451

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA