SEA | Zasady przygotowywania prac II etapu konkursu Aliante 2010
1680
post-template-default,single,single-post,postid-1680,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Zasady przygotowywania prac II etapu konkursu Aliante 2010

Zasady przygotowywania prac II etapu konkursu Aliante 2010

Oto kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać przygotowując prace, które będą podstawą do wyłonienia polskich finalistów konkursu Aliante 201. Wszystkie niżej przedstawione wymagania muszą być spełnione, by przesłane prace zostały zakwalifikowane do oceny.
 
Prace, które będziecie nadsyłać powinny być dostarczone w terminie, czyli do 29 kwietnia 2010 roku. Liczy się data stempla pocztowego, jednak doświadczenie ostatnich lat wskazuje, że aby uniknąć problemów z przesyłką, powinno wysłać się je wcześniej niż 29 kwietnia. Jakkolwiek, kolejność dostarczenia prac nie ma wpływu na ocenę.
 

Oto kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać przygotowując prace, które będą podstawą do wyłonienia polskich finalistów konkursu Aliante 201. Wszystkie niżej przedstawione wymagania muszą być spełnione, by przesłane prace zostały zakwalifikowane do oceny.
 
Prace, które będziecie nadsyłać powinny być dostarczone w terminie, czyli do 29 kwietnia 2010 roku. Liczy się data stempla pocztowego, jednak doświadczenie ostatnich lat wskazuje, że aby uniknąć problemów z przesyłką, powinno wysłać się je wcześniej niż 29 kwietnia. Jakkolwiek, kolejność dostarczenia prac nie ma wpływu na ocenę.
 
Prace muszą być wysłane w formie pisemnej (wydrukowane) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Prace przysłane tylko w jednej ze wskazanych form nie będą kwalifikowane do oceny. Płyta musi posiadać opis zawierający numer drużyny oraz nazwiska jej członków. Na stronie tytułowej pracy muszą znaleźć się następujące informacje:
 • imiona i nazwiska członków drużyny (proszę zaznaczyć rezerwowego, jeżeli drużyna takowego posiada)
 • Numer drużyny
 • E-mail drużyny
 • Nazwa, telefon, adres szkoły (uczelni) członków drużyny (jeśli są z różnych szkół, to proszę podać obie)
 • Prywatny adres uczestników wraz z telefonem
Uwagi merytoryczne:
Jeżeli chodzi o przygotowanie prac od strony merytorycznej – należy pamiętać, iż odpowiedzi na pytania mają być wyczerpujące ale i treściwe, nie przekraczając 2-3 stron maszynopisu.
Do każdego pytania trzeba koniecznie podać źródła, z których się korzystało (tj., książki i inne publikacje, strony internetowe. Jakość doboru źródeł jest bardzo ważna przy ocenie każdego pytania jak i wartości merytorycznej całej pracy. Pamiętajcie o tym!
 
Przykłady wykorzystania źródeł:
Źródła internetowe Jeżeli na przykład korzystacie z Traktatu Waszyngtońskiego znajdującego się na stronie oficjalnej NATO przypis powinien wyglądać następująco:
Traktat Waszyngtoński (lub Północnoatlantycki), źródło: http://www.nato.int/docu/other/pl/treaty-pl.htm z dn. 10.03.2008
Błędnym przypisem jest natomiast:
"Traktat Waszyngtoński, www.nato.int"
 
Publikacje i książki Jeżeli korzystacie z takowych zawsze należy podać dokładnie: tytuł, autora, wydawnictwo, rok wydania oraz stronę
 
Artykuły prasowe Aby źródło prasowe było pełne należy podać: nazwę gazety oraz dzień wydania, tytuł artykułu i autora.
 
Odpowiedzi, które nie będą posiadały źródeł, nie będą oceniane! Dotyczy to każdego pytania.
 
Uwagi techniczne:
 • Estetyka wykonanej pracy jest wysoko oceniana.
 • Odpowiedzi powinny być udzielane w kolejności.
 • Należy napisać treść pytania, na które się odpowiada.
 • Odpowiedzi należy pisać czcionką "Times New Roman", wielkość – 12, odstęp między wierszami 1,5.
 • Po każdej odpowiedzi muszą znaleźć się źródła, z których korzystaliście.
 • Mapy do pytań z geografii należy wykonać własnoręcznie, można skopiować z Internetu (podając źródło), narysować, nakleić. itp.
Plagiaty pytań i prac będą dyskwalifikowane a ich autorzy zostaną ukarani.
 
Prace należy przesyłać na adres:
Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa
ALIANTE 2010
 
To najważniejsze informacje.
Pytania i wątpliwości należy kierować do koordynatora krajowego: Sebastian Kmita,
 
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA