SEA | Zebranie Walne Członków SEA
3385
post-template-default,single,single-post,postid-3385,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Zebranie Walne Członków SEA

Zebranie Walne Członków SEA

W porozumieniu z Przewodniczącym Rady Wykonawczej p. Januszem Onyszkiewiczem, uprzejmie informuję, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego odbędzie się dnia 12 października  2020 roku o godzinie 16.00 w pierwszym terminie oraz o godzinie 16.15 w drugim terminie, w siedzibie Stowarzyszenia – Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1.            Wybór przewodniczącego WZC

2.            Przyjęcie porządku obrad WZC.

3.            Przyjęcie informacji o decyzji Zarządu o skreśleniu osób z listy członków SEA i poinformowaniu o aktualnej liczbie członków – referuje Prezes Zarządu. 

4.            Rozpatrzenie odwołań członków Stowarzyszenia od Uchwały Zarządu nr 1/VIII/2020 w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.

5.            Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2019 roku – referuje Prezes Zarządu Marek Goliszewski.

6.            Podjęcie uchwały WZC dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2019 roku;

7.            Podjęcie uchwały WZC dotyczącej sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.

8.            Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

9.            Podjęcie uchwały o powołaniu Prezesa Zarządu.

10.          Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Wykonawczej wraz z wyborem Przewodniczącego.

11.          Podjęcie uchwały o powołaniu członków Komisji Rewizyjnej wraz z wyborem Przewodniczącego.

12.          Wolne wnioski. 

Uprzejmie proszę o potwierdzenia swojej obecności emailem do dnia 08.10.2020 r. na adres: zarzad@sea.org.pl

Z poważaniem,

Marek Goliszewski

Prezes Zarządu

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA