SEA | Oceny i postulaty Komitetu Przemysłowego SEA
1707
post-template-default,single,single-post,postid-1707,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive,mob-menu-slideout-over
 

Oceny i postulaty Komitetu Przemysłowego SEA

Oceny i postulaty Komitetu Przemysłowego SEA

Spotkanie ministra obrony marodowej Bogdana Klicha z członkami Komitetu Przemysłowego Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego 15 grudnia 2010 r.

SPOTKANIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ BOGDANA KLICHA
Z CZŁONKAMI KOMITETU PRZEMYSŁOWEGO
STOWARZYSZENIA EURO-ATLANTYCKIEGO
15 GRUDNIA 2010

STRESZCZENIE

I. Podniesienie zdolności obronnych Polski wymaga odbiurokratyzowania kontaktów przedstawicieli ministerstwa, wojska i przemysłu.

II. Zdefiniowane przez KP SEA najważniejsze mankamenty blokujące efektywną współpracę”
1. częste zmiany planów, struktur i kadr
2. powolność podejmowania decyzji i ich realizowania
3. utajnienie nadmiernej ilości informacji
4. ograniczone możliwości bezpośrednich kontaktów w sprawach merytorycznych, technicznych
5. brak planowania wieloletniego
6. brak wytyczonych tematów strategicznych, rozwojowych i brak wsparcia dla rozwoju nowych technologii
7. nierównowaga rozłożenia ryzyka inwestycyjnego
8. niedostateczny nadzór poszczególnych etapów realizacji programów
9. brak współpracy w zakresie użytkowania sprzętu, serwisowania

III. Komitet Przemysłowy SEA proponuje powołanie stałego Forum Przemysłowo – Obronnego przy Ministrze Obrony Narodowej.

IV. Forum wypracowałby „Reguły Partnerstwa”, które zastąpiłyby Zarządzenie nr 16 MON „Kodeksem Etyki’ (Dobrych Praktyk).

V. Celem Forum byłoby także:
1. Analiza programów operacyjnych po ich udostępnieniu przez MON, ich uzupełnienie i poprawa spójności z całym segmentem przemysłu obronnego;
2. Poprawienie koordynacji między instytucjami/agendami MON.
3. Uzupełnianie wiedzy nt. integracji RP z NATO i UE.
4. Opiniowanie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa.
5. Wypracowanie drogi lepszego wykorzystania oficerów WP po zakończeniu czynnej służby wojskowej.
6. Udoskonalenie badań marketingowych nakierowanych na lepsze rozeznanie potencjału intelektualnego i wytwórczego usytuowanego w Polsce.
7. Opracowanie metod „polonizacji” w ramach realizowanych dostaw.
8. Powiązanie offsetu bezpośredniego z „polonizacją” .
9. Przypisanie wybranym Programom Operacyjnym charakteru „narodowego”.
10. Doskonalenie funkcjonowania Inspektoratu Uzbrojenia.
11. Opracowanie jakościowego przyjęcia systemu przetargów.
12. Opracowanie trybu szkoleń żołnierzy zawodowych w posługiwaniu się sprzętem wojskowym.
13. Bardziej racjonalne usytuowanie sektora badań i rozwoju.
14. Opracowanie procedur związanych z przekazywaniem sprzętu wojskowego przez inne państwa.
15. Analiza możliwości kierowania 25% budżetu MON na „wydatki majątkowe”.

VI. Minister Obrony Narodowej i Prezes SEA wyznaczą po dwóch przedstawicieli każdej instytucji, które wypracują propozycje dotyczące:
1. składu osobowego i instytucjonalnego Forum
2. Planu merytorycznego i harmonogramu działania w 2011 roku.

VII. Następne spotkanie odbędzie się ………
 

 Pliki do pobrania:

– Oceny i postulaty Komitetu Przemysłowego SEA (pełny dokument)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

SEA